АНКЕТНА КАРТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ОЧАКВАНИЯТА И ИЗИСКВАНИЯТА НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ОТНОСНО ОБУЧЕНИЕТО ВЪВ ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Целта на настоящата анкета е да се проучат очакванията и изискванията на кандидат-студенти относно обучението във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Очакваме да отразите искрено Вашето мнение по формулираните твърдения и въпроси. Вашето мнение е важно за нас. ПР 1-02_3

   
Въведете горните символи
 [?]
  
Анкетата не е активна за попълване в момента

 За въпроси относно системата за анкетиране и атестиране - webmaster@uni-vt.bg  
-