№ на анкета   
   
АНКЕТНА КАРТА ЗА ПРОУЧВАНЕ СТЕПЕНТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ НА КАНДИДАТ-МАГИСТРИ КЪМ НОВИ МАГИСТЪРСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ ВЪВ ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Целта на настоящата анкета е да се проучи степента на заинтересованост на потенциални кандидат-магистри към възможностите за обучение в нови образователни програми във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Очакваме да отразите искрено Вашето мнение по формулираните твърдения и въпроси. Вашето мнение е важно за нас. ПР 1-02_3

   
Въведете горните символи
 [?]
  
Анкетата не е активна за попълване в момента

 За въпроси относно системата за анкетиране и атестиране - webmaster@uni-vt.bg  
-